Tel.: +420608902070  Email : info@coffeetrade.cz  


Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

o

Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

 

Níže uvedené smluvní podmínky / dále jen "Podmínky" upravují smluvní vztah mezi firmou Radim Lacman Trade Group, Úvoz 422/47, Brno - Veveří, PSČ 602 00, IČ: 65507738, jako dodavatelem a zákazníkem, jako fyzickou nebo právnickou osobou.

Ochrana osobních údajů: Veškeré tzv. osobní údaje, které nám jako zákazníci poskytujete v objednávce, jsou výhradně data nezbytná pro poskytování našich služeb vám a jsou používány pouze a jen pro fakturaci a zasílání zboží, neposkytujeme je kromě dopravci nikomu dalšímu, aby mohla být naplněna kupní smlouva a dopraveno zboží. Máte jako zákazník kdykoli právo nás emailem kontaktovat, abychom vaše osobní údaje vymazali ze systému, pokud se třeba rozhodnete naše služby dále nevyužívat. Pokud tak neučiníte, má se za to, že souhlasíte s jejich uchováním pro další spolupráci. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit. Zákazník souhlasí s těmito podmínkami odesláním objednávky prostřednictvím našeho internetového formuláře nebo úhradou služby. Tímto potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Prodávajicí je plátce DPH

Zákazník: Zákazníkem se stává každý, kdo prostřednictvím našeho e-shopu zašle ke zpracování objednávku na zboží z našich internetových stránek.

Objednávku lze zaslat i e-mailem na adresu info@coffeetrade.cz, ovšem za platnou objednávku se považuje pouze taková, která obsahuje přesné označení objednatele (fyzické či právnické osoby, včetně bydliště či sídla, kam má být zboží doručeno) a objednaného zboží s uvedením množství a aktuální ceny s DPH. Objednávka e-mailem se považuje za přijatou až po následném odeslání potvrzujícího e-mailu dodavatelem na e-mailovou adresu objednatele. Odesláním objednávky vyslovuje každý zákazník souhlas s těmito Podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem a vzniká právní vztah se všemi důsledky, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách a které předpokládá platný právní řád v případech těchto smluvních vztahů.

Zboží a ceny: U zboží je uveden název zboží, někdy i jeho popis, cena bez DPH i s DPH. Ceny zboží bez DPH se mohou od skutečných cen bez DPH lišit v haléřích, což je způsobeno tím, že eshop zaokrouhluje na celé koruny. Ceny s DPH jsou však přesné vždyDPH bude automaticky dopočítáno k ceně objednaného zboží. Dodavatel je plátce DPH. Vyobrazení zboží na našich internetových stránkách má pouze informativní charakter, kdy skutečný vzhled uvedeného zboží nemusí zcela odpovídat zobrazení na internetových stránkách.

Objednávka zboží: Objednávka vybraného zboží, učiněná vyplněním všech náležitostí řádné objednávky a její odeslání, je závazná. Kupující má právo od objednávky odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a tehdy, pokud zboží je vyprodané nebo nedostupné, nebo zboží nebylo expedováno ani v náhradní dohodnuté lhůtě. Zákazník je povinnen zrušení objednávky oznámit bez zbytečných odkladů dodavateli. Jestliže je objednané zboží dlouhodobě nedostupné nebo došlo k výrazné změně ceny objednaného zboží, může dodavatel objednávku zákazníka zrušit a musí o této skutečnosti zákazníka informovat, zákazník není zrušenou objednávkou dále vázán. Potvrzení o přijetí objednávky bude dodavatelem zasláno na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvede ve své objednávce.

Platba zboží: Způsob úhrady zboží si zvolí zákazník v objednávce z některých těchto způsobů :

 •  na dobírku při převzetí zboží od dopravce
 • bankovním převodem na účet dodavatele před odesláním zboží, jako variabilní symbol se použije číslo objednávky
 • hotově při převzetí zboží při osobním odběru
 

Termín dodání: Objednané zboží bude zákazníkovi odesláno do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky. Pokud zboží nebude skladem, bude zákazník informován emailem či telefonicky o náhradním termínu odeslání. V případě kávovaru, u kterých je dovětek "MOŽNO OBJEDNAT" se dodavatel ( coffeetrade.cz ) zavazuje zboží dodat do 30.dnů. Ihned po přijetí objednávky bude zákazník informován o termínu dodání.

Dodání zboží: Zboží bude dodáno na adresu zákazníka, kterou uvedl v objednávce. Dodávka bude obsahovat zboží, které bylo uvedeno v objednávce a daňový doklad. Při převzetí zásilky je zákazník povinen zkontrolovat, zda je nepoškozená a úplná. Pokud tomuto tak není, je zákazník povinen odmítnout převzetí zásilky a sepsat s přepravcem škodní protokol a odeslat jej do 48 hodin na adresu dodavatele. Pokud zákazník převezme poškozenou nebo neúplnou zásilku, nebude na dodatečné reklamace brán zřetel.

Náklady na dopravu zboží / balné a poštovné /: Náklady na dopravu zboží hradí zákazník. V příslušné kolonce pro způsob doručení zboží je odkaz na cenu dle poštovního ceníku, a ikdyž jsou v e shopu uvedeny konkrétní ceny poštovného, jedná se pouze o orientační ceny za zboží do 5kg, přičemž bude účtována vždy cena dle platného poštovního ceníku v závislosti na zákazníkem zvolený způsob doručení a parametry zboží:

  • balíková zásilka: 
   obyčejný balík na dobírku : Dle aktuálního poštovního ceníku
   obchodní balík na dobírku:  Dle aktuálního poštovního ceníku
  • osobní odběr - dle současného tarifu

Osobní odběr je možný pouze v Karviné či Ostravě. Doprava po Karviné, Ostravě a okolí do 5 km: zdarma, je-li však cena objednávky nižší než 2000,-kč . Dodavatel může jednostranně upustit od dopravného. V případě změny poštovních sazeb bude vždy účtována aktuální sazba. Náklady na dopravu obsahují balné. Náklady na dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník, dopravu k zákazníkovi hradí při oprávněné reklamaci dodavatel. Ceny poštovného platí pouze pro vnitrostátní zásilky, v případě odesílání zboží do zahraničí bude účtováno aktuální poštovné do zahraničí.

Reklamační řád: Vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí tímto reklamačním řádem a zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění platných předpisů / Občanský zákoník / a zákonem č.634/1992 ve znění platných předpisů / Zákon o ochraně spotřebitele /. Místem pro uplatnění reklamace je výhradně sídlo dodavatele a lhůta k vyřízení reklamace začíná dnem fyzického převzetí reklamovaného zboží dodavatelem nebo dnem, kdy od přepravce převezme zásilku s reklamovaným zbožím. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat zda není poškozené nebo zda nevykazuje zjevné vady.V případě zjištění poškození nebo vady zboží, oznámí zákazník tyto skutečnosti písemně dodavateli do 2 pracovních dnů. V reklamaci musí zákazník popsat, o jaké vady nebo poškození zboží se jedná a jak se projevují, a současně musí uvést i nárok, který požaduje v souvislosti se zjištěním vady nebo poškození. Při reklamaci musí zákazník předložit kopie dokladů, které osvědčují jeho koupi zboží u dodavatele / paragon , dodací list, záruční list /. Bez těch-to dokladů nebude zboží k reklamaci převzato a bude vráceno na náklady zákazníka zpět a reklamace nebude uznána. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od dne převzetí reklamovaného zboží. V případě, že zákazník zjistí rozdíl v množství nebo druhu zboží mezi dokladem o dodání zboží / paragon, dodací list / a skutečně dodaným zbožím, je zákazník povinen do 2 pracovních dnů tyto skutečnosti dodavateli písemně oznámit. Ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., ve znění platných předpisů / Občanský zákoník / má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy a ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodů zboží vrátit. Peníze budou zákazníkovi vráceny bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 14 dnů od převzetí vráceného zboží. Vráceny budou pouze peníze za zboží, nikoliv náklady na dopravu, resp .balné a poštovné. Vrácené zboží musí být zasláno na adresu dodavatele zboží a musí být vráceno v původním obalu, nesmí být poškozené ani otevřené, nesmí být použité a musí být kompletní. Součástí zásilky s vráceným zbožím musí být doklad o koupi zboží / kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky /. Pokud nebudou splněny tyto podmínky, nebude akceptováno odstoupení zákazníka od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady zákazníka zpět. Zboží je možno vrátit pouze jako balíkovou zásilku, zásilky na dobírku nebo na náklady dodavatele nebudou přijaty. Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené při dopravě zboží a za škody způsobené neodborným užíváním zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi.

Copyright: Publikování nebo další šíření obsahu našich webových stránek je bez písemného souhlasu vlastníka stránek zakázáno.

Závěrečná ustanovení: Objednáním služeb ve smyslu těchto Podmínek potvrzuje zákazník a dodavatel svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně jako by byly vytištěné a podepsané ve formě kupní smlouvě.

Ochrana osobních údajů se řídí platnou aktuální právní úpravou.

Tyto Podmínky nabývají platnosti 1.1.2022

Nová maloobchodní řada Caffe Musetti

04.04.2024

Přichází symfonie svěžesti a moderna, která zaplavuje smysly

Caffe Musetti

01.03.2023

Jak to všechno začalo.....

Příprava horké čokolády Univerciok, Orobica

10.10.2022

Horká čokoláda Univerciok a jeji příprava   Na přípravu budeme potřebovat : - 1 ks horká čokoláda...

První kavárna v Evropě

10.10.2022

První věrohodné zprávy o obchodování s kávou a o budování kaváren v Evropských podmínkách pocházejí už...

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NWFkMjRl